ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΊΩΝ

1)Δωρεάν προσχέδιο με παράδοση προσφοράς και εικόνας κόστους(δεν παραδίδονται σχέδια) 

2)Μέτα το πρώτο ραντεβού και εάν χρειάζονται επιμέρους σχεδιασμός το ραντεβού χρεώνεται, τα σχεδία χρεώνονται ανάλογα με το εκάστοτε σχέδιο ,εάν θέλετε να προχωρήσουμε στην παραγγελία αφαιρούνται από την τελική τιμή εάν δεν είστε σίγουροι ότι θέλετε να προσχωρήσετε τα σχέδια αφού εξοφληθούν παραδίδονται ως πλήρη σχεδιαστική μελέτη με σχεδία 2d και 3d.

3)Για σύνταξη προσφορών προς κατάθεση τους σε ασφαλιστικές υπηρεσίες χρεώνονται 

ανάλογα με την μελέτη και παραδίδονται με την νόμιμη σφραγίδα και υπογραφή του καταστήματος. 

 

Τα σχέδια δεν αποστέλλονται με email.